Certyfikaty

Posiadamy "Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy" potwierdzający posiadanie przez nas kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.